Køge Sportsfiskerforening får lagt havørredæg ind til klækning og opdræt på Hvilested Dambrug

25. november 2017 medbragte foreningen æggene, og sæden, fra deres egne lokale vildfisk, fanget ved elektrofiskeri. Fiskene opbevares i bassiner og når tiden er inde indsamles æg og sæd ved strygning af fiskene og transporteres dernæst til Hvilested Dambrug ved Kolding.

Som udgangspunkt har man kun lov at bruge avl på de lokale vildfisk til ophjælpende udsætninger. Hvis dette ikke er muligt kan der gives tilladelse til at bruge andre stammer som bedst muligt matcher lokalitetens oprindelige fisk.

Æggene vil blive udklækket på dambruget og fiskene udsættes ved Køge i 2018 og 2019. Denne proces foregår hvert år indtil det, forhåbentligt, engang ikke mere er nødvendig at hjælpe bestanden af havørrederne ved Køge. Æggene lægges i en klækkerende med syv æggebakker. Derfor deles de medbragte æg op i syv portioner som hver i sær befrugtes med forskellige hanner, for at sikre størst mulig genetisk variation.

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image