Jacob Bregnballe
Historien om de stærke
STEELHEADS
af biolog Jacob Bregnballe (1991)
Denne artikel som PDF-fil
 
Steelheaden udsættes i dag i flere og flere Put and Take søer. På ganske kort tid er den smukke fisk
blevet en utrolig populær sportsfisk.
De kraftfulde blanke fisk med deres blå- og grønligt skinnende sølvrygge, kommer direkte fra havet
til Put and Take vandene, hvor de viser deres fantastiske fighteregenskaber.
Steelhead er den officielle amerikanske betegnelse for den blanke havgående regnbueørred.
Fisken er sølvblank. Og man kan næsten ikke se den røde stribe langs kroppen som ellers er så
karakteristisk for den regnbueørred som lever hele livet i ferskvand. Sidstnævnte kaldes for ”redband
trout”, oversat; rødstribeørreden. Dette gælder f. eks. for de amerikanske indlands-stammer,
Kamloops og Shasta.
 
Lidt historie
Regnbueørreden og dermed steelheaden stammer fra Amerika. Det var også her, midt i det vilde
vesten, de første opdrætsforsøg foregik.
I 1870`erne etablerede Mr. Stone et klækkeri ved McCloud River. Han gjorde uden problemer krav
på et stykke land, idet den tidligere ejer mr. George Crooks var blevet dræbt af de indfødte.
Heldigvis for Mr. Stone var der en venligsindet indianerstamme, The Wytoons, som havde lejr ved
McCloud River. De hjalp Mr. Stone med at gennemføre projektet, så sunde yngel kunne udklækkes.
Arbejdet blev ind i mellem afbrudt af The Wytoons` rivalisering med nabostammen, The Modocs.
Mr. Stone og de andre nybyggere ved klækkeriet måtte flere gange søge dækning for indianernes
kampe.
I 1881 indførte man de første æg af regnbueørreden fra Amerika til Europa. Og takket være to nysgerrige
franskmænd, kroværten Remy og fiskeren Géhin, som i 1840 påbegyndte forsøg med klækning
af bækørredyngel, havde den franske regering, allerede i 1852, oprettet en klækkeanstalt i Alsace,
hvortil æggene blev overført.
Remy og Géhin havde som belønning for deres arbejde fået hver en tobaksforretning og en årlig livrente
på 1500 francs – et smukt eksempel på at videnskabelig indsats undertiden belønnes.
 
Danske Steelheads
I Danmark har vi i dag flere regnbueørredstammer, som findes på forskellige moderfiskeanlæg i
Jylland. Det er dog umuligt direkte at følge disse stammer tilbage til oprindelsesstederne i USA.
Det er dog klart bevist at flere af vore danske stammer er fantastisk velegnede til at leve i saltvand.
Det er fra disse stammer vi får de flotte steelheads. Fisk som i øvrigt er karakteriseret ved først at
blive kønsmodne sent i livet, hvorfor de beholder det sølvfarvede blanke udseende i lang tid.
De vigtige arvelige egenskaber hos steelheadstammerne, som høj væksthastighed og sen kønsmodning,
er til gavn for danske opdrættere, som år efter år arbejder på at forbedre denne genpulje.
Dette avlsarbejde er kommet Put and Take fiskeriet til gode, hvilket tydeligt ses af de meget fine
fangster af steelheads i bl. a. Nivå Fiskepark og Holmehave Fiskesø.
Af fangstrapporterne kan det også ses, at størrelsen på de blanke fisk stiger støt. På det seneste er
der udsat en del mellem 5 og 9 kilo. Og snart vil vi kunne udsætte den første steelhead på over 10
kilo!
Kvaliteten af Put and Take fisk har fået større opmærksomhed, hvilket er særdeles glædeligt. Men
lad det være sagt med det samme, problemet med haleslid bliver nok svært at løse fulstændigt for os
opdrættere. Det er nok prisen for at have med moderne produktion at gøre.
Til gengæld kan vi være med på andre områder. Det gælder den sølvskinnende ryg, det mere strømlinede
udseende o. s. v. Og ikke mindst en høj kødkvalitet.
Jordsmag forekommer overhovedet ikke hos fisk produceret i saltvand og man kan være sikker på
at nyligt udsatte steelheads vil være perfekte i smagen! Selv japanerne køber danske steelheads. Det
skyldes ikke mindst den flotte røde farve i kødet, men også fastheden. Fiskene motioneres nemlig i
vore runde bassiner, hvor vandet cirkulerer med en bestemt hastighed. Det holder fiskene i form
indtil de skal ud og kæmpe mod lystfiskerne i de danske Put and Take søer.
 
 
tilbage til Fiskearter
 
tilbage til Dambrug
 
startside Hvilested Lystfiskersøer
 
 
Artikler af Jacob Bregnballe:
 
1991 Historien om de stærke Steelheads
 
1999 Opdræt af ørred til Put & Take
 
2003 Regnbueørreden i Danmark