Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerforening udsætter havørreder
 
31. marts 2009: Udsætning af 24300 stk. havørredsmolt. Fordelt på forskellige stationer
 
23. september 2007: Udsætning af ½ års havørreder
 
6. april 2007 var jeg på Sjælland med smolt. Modtageren denne gang var Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerforening. Kort godt går det ud på vi udsætter smolt
nær åmundinger. Fiskene har lidt tid til at tilvænne sig og trække ud i fjorden. Det er i tiden når smolten trækker ud i havet den får den største prægning på det
vandløb den senere vender tilbage til for at gyde. Derfor kan det lade sig gøre at supplere havørredbestanden med vildfisk fra Jylland.
Målet med dette arbejde på Sjælland er det med tiden ikke mere er nødvendigt med disse ophjælpende udsætninger. Vandløbspleje- og restaurering skulle gerne
føre til havørreden kan reproducere sig selv.
Langfredag, 6. april, udsatte vi havørreder i Maglemose å, Hove å, Værebro å, Græse å og Havelse å. Cirka 20.000 stk. Om få dage skal vi levere flere da vi
ikke kunne have alle med på en gang.
Nedenfor er indsat billeder fra dagens udsætninger. Klik på billeder for at se dem i en større udgave.
 
  tilbage til "Dambrug"  
 
Maglemose å   6. april 2007 Udsætning havørredsmolt
 
 
Værebro å   6. april 2007 Udsætning havørredsmolt
 
 
Værebro å   6. april 2007 Udsætning havørredsmolt Foto: Jens Peter Baltsersen
 
 
Havelse å   6. april 2007 Udsætning havørredsmolt
 
Havelse å   6. april 2007 Udsætning havørredsmolt Havelse å   6. april 2007 Udsætning havørredsmolt
 
  Video fra smoltudsætningen i 2006. 35,8 Mb.  
 
25. september 2005: Ølsted Frederiksværk udsætter ½ års havørreder. Fiskene fordeles grundigt over et stort geografisk område; i små og store vandløb.
Foråret efter, når de smoltifisere trækker de ud gennem vandløbene til fjord og hav hvor de bliver i nogle år. Kontrollerende elfiskeri i samspil med den lokale forenings viden og erfaringer kan senere vise hvor udsætningerne bedst kan svare sig. Udsætningsplanerne kan så revideres hvis nødvendigt.
Se video; 43,8 Mb. 11 min. 50 sek.
 
 
 
 
 
Billedgalleri - klik på billeder for større udgave

 

 
I naturen klækker havørreden nede i gruset
se video  9,36 Mb. 1 min. 46 sek.
Elfiskeri i Kolding å:
Bestandsundersøgelse
og
indsamling af avlsmateriale
 
små videoer visende dette finder du her
havørreder på deres gydebanker;
som det kan ses på en spadseretur ved åen
 
side med videoer finder du her
 
tilbage til "Dambrug              til sidens start
 
www.hvilested.dk