Hvilested Lystfiskersøer
 
  
Video
Eksportbil læsses med truck
 
 
Video
Ørredæg klækker
 
Video
Ørreder sluses af lastbil
 
 
 
Håndtering af ørredæg
Video 1       Video 2
 
 
Video:
Levende æg, klækning
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rensning og beluftning
på et moderne dambrug
Video
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dambrug
Denne side skal kun opfattes som et eksempel på dambrug. Mest i relation til hvad jeg oplever i mit arbejde på Hvilested Dambrug. Jeg, Bernt René Voss Grimm, er fiskemester/medhjælper, chauffør på bruget. Tager del i arbejdet på dambrugets to fiskerier. Kører eksportbilen når vi leverer ørreder til Tyskland. Leveringer her i Danmark. Plus en del arbejde ved vore lystfiskersøer. Der ud over laver jeg hjemmesiden for Hvilested Lystfiskersøer. Og har valgt at supplerer med nogle temasider.
Bl.a. denne; "Dambrug". Vi producerer hovedsagligt regnbueørreder. Først og fremmest til lystfiskersøerne og vor egen eksport. Der til kommer en produktion af havørreder, bl.a. avl af vildfisk til udsætninger. Plus en mindre produktion af kildeørred, havørred og tigerørred. Mest beregnet til lystfiskersøerne. Ind i mellem leverer vi til slagterier og andre eksportører. Plus lidt gårdsalg; friske fisk lige fra dammen.
Inden for dambrugserhvervet er min eneste ansættelse her på Hvilested. Oprindeligt har jeg taget uddannelsen som maskinarbejder. Hvilket ofte er mig til nytte i mit daglige arbejde; reparationer o.s.v.
Så hvis du vil vide endnu mere om de danske dambrug, ferskvandsfiskeri, lystfiskeri m.m. er det en god ide at følge nogle af de links jeg efterhånden indsætter her på siden. Eller på siden Links. Evt. holde øje med hvornår nogle af mine kolleger holder Åbent Hus arrangementer. På disse dage vil du kunne se dambrugsdrift på nært hold. Når jeg har kendskab til et arrangement vil du kunne se det på siden Informationer eller endnu bedre; jævnligt se på Dansk Akvakulturs hjemmeside.
Er du sulten efter fisk til middagen har vi salg af ferske ørred, efter aftale. Mobil 4095 1916 eller 2331 7662
 
Udsætning af havørred-smolt, april 2015
 
2010: Opdræt af regnbueørred i Danmark  (Pdf-fil 1,76 Mb.)
 
Videoer omhandlende akvakultur / dambrug m. m.
 
Februar 2013 var jeg på Hygild Dambrug for at læsse små regnbueørreder til vores dambrug (Hvilested)
 
 
Befrugtning af ørredens æg
 
Nye gener til vores opdræt af havørreden
Indsamling af æg fra vildfisk
Du kan se mere her
 
Vild med fisk?
Akvakultur er andet end  "bare lige dambrugeren og hans ørreder"
Der er brug for dig der gerne vil arbejde med fisk og fiskeri, deltage i udviklingen af fiskerierhvervet, forskning m. m.
...der er brug for specialister der ved meget om fisk
Hvad med at blive Fiskeriteknolog? Læs mere her
 
Ejstrupholm Dambrug hører til de mest moderne dambrug i Danmark. Læs mere på Ejstrupholms hjemmeside.
 
Dambrug eller mere korrekt i dag Akvakultur, det er også ÅL
Danmark er helt fremme i forskningen omkring det at kunne opdrætte ål i fremtiden.
Åleforskere sætter ny verdensrekord. Se pressemeddelelsen her.
 
Torsdag d. 20./12. 2007 hentede jeg små sættefisk på Ronnum Dambrug. Det er et recirkuleret anlæg som får vand fra en boring.
Se en video fra Ronnum Dambrug:  2 min. 23 sek.  Lille udgave  8,5 Mb.  Stor udgave  60,3 Mb.
 
For mere end 100 år siden var der nok ikke en dambruger der kunne forestille sig en del af produktionen ville være
til put and take fiskeri. I den sidste fjerdedel af det 19. århundrede havde landmændene det temmelig hårdt. Der
var ikke ret mange penge i "flæsket" (svinekød). Konkurrencen fra bl.a russerne var meget hård. Akvakulturen, bl.a.
produktion af ørred til konsum, var en mulighed man så for at få en bedre indtægt. Det var for en stor del landmænd som begyndte af drive dambrug. Samtidigt havde de stadig deres landbrug at passe.
Sidst i 1903 blev tilladelsen givet til at Haugaard Fiskeri kunne anlægges. Initiativet dertil blev taget af Hans Peter
Smidt Nissen som ca. 10 år forinden havde anlagt Hvilestedgaard Damkultur. Og drev det med rimelig succes. Hans
Peter havde allerede 1903 flere års erfaring med eksporten af ørreder til Tyskland. I dag er de to anlæg under ét:
Hvilested Dambrug. Hvoraf en del nu er Hvilested Lystfiskersøer.
Haugaard fiskeri var dengang en kæmpestort anliggende og kunne ikke finansers af en mand alene. Otte mand slog
sig sammen og begyndte foråret 1904 udgravningen af de mange damme. En overgang var der 80 mand i gang med
skovle, spader og trillebøre.
September 1904 bragte Ferskvandsfiskeribladet en artikel om damkulturerne ved Hvilestedgård.
Artiklen finder du her (Pdf 145 Kb).
1910 er vi i "nyhederne" igen. Jeg har afskrevet en artikel som blev bragt i De tusind Hjem. Læs den her (Pdf 17 kb).
   
Dambrugene i Danmark er vidt forskellige; fra traditionelle jord-
brug til højteknologiske recirkulerede anlæg. Udendørs og inden-
dørs. Der er tilkommet økologiske dambrug. Nogle med gårdsalg
og egen butik.
Danmark hører med til de førende lande indenfor forskning i- og
udvikling af akvakultur.
På denne side prøves at give et lille indblik i arbejdet på et dansk
dambrug. Det kan kun blive en lille "smagsprøve" og jeg vil derfor
bringe links til andre dambrug og steder med relation til erhvervet.
Interesserede vil kunne komme et godt stykke videre via
Dansk Akvakulturs hjemmeside.
At arbejde ude i natur, vind og vejr giver med årene mange naturoplevelser.
I januar var jeg tæt på vandstæren.
Klik på billedet og se optagelser med vandstæren
 
Hvilested Dambrug var det første danske dambrug som begyndte en egentlig produktion af regnbueørreder til konsum. Det er godt 110 år siden.
 
Artikler om REGNBUEØRREDEN i Danmark.
af Jacob Bregnballe
 
Historien om de stærke Steelheads
 
Opdræt af ørred til Put & Take
 
 Regnbueørreden i Danmark
 
 
Hvad giver vi fisken at spise?
Det læser Du bedst om hos producenterne af foderet
Producenterne har megen god information om akvakultur
BioMar
Aller Aqua
Parti af moderniseret jorddambrug med delvis recirkulation.
Vandet beluftes med iltpiskere og tilførsel af atmosfærisk luft. Efter behov kan der også tilføres ren ilt.
For at fiskene trives skal vandets iltindhold være optimalt
Klik på billedet for at se video
 
Eksport
Eksporten af ørreder udføres af vognmænd eller dambrugere med egen lastbil.
Lastbilerne er alle specialbyggede til formålet.
Kig f.eks. forbi på Freia-Forellens hjemmeside.
Sættevogn med 12 bassiner.
 
 
Besøgte en anden dambruger: Årligt produceres 6 millioner regnbueørreder i et klækkehus. Læs mere her.
   
Kærhede Dambrug - moderne recirkuleret anlæg.
På Kærhede bruges noget af den nyeste teknik til håndtering af fiskene, rensning af vandet m. m. Vandforbruget er minimalt.
Regnbueørred stryges for æg
 
  De første minutter i en regnbueørreds liv kan du se her
Mikrosigten renser vandet for partikler og evt. snavs
Sigten roterer hele tiden og frasorterer partikler og urenheder inden vandet recirkuleres eller ledes tilbage til vandløbet. Denne renseforanstaltning kan være kombineret med et biofilter. De frasorterede partikler og urenheder bliver ført videre til bund- fældningsbassiner. Dette sikrer at vandet er mindst lige så rent som da det blev taget ind. I mange tilfælde er udledningsvandet renere end indledningsvandet. Det er pålagt dambrugerne at lade et firma tage vandprøver. Plus myndighederne foretager kontrollerende prøver.
Overfladebelufter
Der findes flere typer overfladebeluftere. Vandet slynges op i luften i form af små dråber. Derved friskes vandet op med ilt.
Se video med den afbildede belufter,
 
Agerbæk Dambrug. Der skal leveres fisk. Og Egon og Katrine
bruger en fiskepumpe til at læsse transportbassinet. En snegl
(transportør) løfter ørrederne op på lastbilen.
Video 6 min. 54 sek. 38,2 Mb.
 
 
Regnbueørreder sorteres på maskine
Via rør føres fiskene til transportøren som løfter fiskene op i sor-
termaskinen. Her glider de ned over nogle langsomt roterende valser. Efterhånden som afstanden mellem valserne øges falder fiskene igennem mellemrummet og ned til rør som fører dem videre til en dam. Fiskene kan sorters i to eller tre størrelser.
 Se video; 4 min. 15,2 Mb.
Haugård Fiskeri på Hvilested Dambrug. Regnbueørreder sorteres
Det hele foregår med vand for at fiskene ikke lider unødig over-
last. Opstillingen er blot én måde at gøre det på. Fiskenes vej til
sortermaskinen kunne f.eks. også være foregået med en fiske-
pumpe som suger ørrederne op af vandet. Video "Fiskepumpe".
 

 

 
For at en ørred er stor nok til vore lystfiskersøer går der op til ca. 2 år.
Hvis det skal være en stor fisk til Put and Take; 3 - 4 år eller mere
Nogle måneder senere er de så som på billedet nedenfor. Og ca. 2,5 - ca. 4 cm. Havørreden på billedet er 23 mm.
 
KLÆKKEHUSET. Ørredynglen i klækkebakkerne har nu næsten op-
brugt deres blommesæk. De skal tælles og udsættes i klækkehusets bas-
siner. Se video 4 minutter 17 sek. 25,5 Mb.)
En lastbil læsses med regnbueørreder; de udfiskes med vod og ketcher.
Afvejes og føres i rør til en transportør (snegl) som løfter fiskene op på
bilen. Video (1 min. 16 sek., ca. 5 Mb).
 
et eksempel på arbejdet her på Hvilested Dambrug er at vi levere fisk til - Det store havørredprojekt på Sjælland
Nogle af de jyske dambrug levere havørreder til det store genoprettelsesprojekt på Sjælland. Ørrederne er avl af vildfisk. Hvilket i øvrigt er blevet et krav for at kunne udsætte stærke og gode fisk. Ophjælpningen af bestandene og den igangværende vandløbspleje på Sjælland viser tydelige forbedringer og der er kommet flere gydende vildfisk på Sjælland. Mange frivillige på Sjælland hjælper til med udsætningerne, vandløbsplejen m. m.
 
På Sjælland er der blevet opdrættet lokale vildfisk i mange år. Hvilket har gjort at behovet for udsætninger i en lang række vandløb er blevet reduceret fordi den store indsats har ført til en omfattende egen produktion.
 
Dambrugene er kun en del af alt dette; på nogle jyske dambrug udlægges æg fra Sjælland. Fiskene opfodres til passende størrelse for så at blive udsat på Sjæl-
land.
Desuden har der udenfor Sjælland været et mangeårigt samarbejde med bl.a. Elsesminde (Fyns Laksefisk).
 
Hvilested Dambrug levere nogle af havørrederne til Sjælland. Disse er avl af Kolding å's havørreder. Fiskene fra Kolding å har sammen med nogle andre jyske vandløbs havørreder vist sig at være bedst egnede til at supplere projektet på Sjælland. Mange frivillige over hele landet yder en stor indsats. Meget ville næppe have været muligt uden deres hjælp. En tak til disse for deres indsamling af æg fra vildfisk og for arbejdet med deres egne respektive vandløb.
Udsætning af havørred-smolt, april 2015
Ølsted Frederiksværk Sportsfiskerforening udsætter havørreder. Se mere her.
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde fjord udsætter havørreder, 21. april 2007. Se mere her.
Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde fjord udsætter havørreder, 20. april 2015. Se mere her.
Køge Sportsfiskerforening udsætter havørreder. Se mere her.
Halleby Å Sammenslutningen
til top