Hvilested Lystfiskersøer

Dambruget

Haugaard Fiskeri i nyere tid

Hvilested Dambrug er to fiskerier / dambrug beliggende tæt på hinanden. Det begyndte med det mindste af anlæggene; Hvilestedgaard Damkultur omkring 1894. Forud for dette var der også en slags damkultur på Hvilestedgaard; En landevejskro med små damme til opbevaring af havørred som brugtes på kroen. Senere de første forsøg med opdræt af ørred før anlæggelsen af det egentlige dambrug, Hvilestedgaard Damkultur, tog sin begyndelse.

Før dambrugsdriften og sideløbene dermed var der også et landbrug på Hvilestedgaard. Hvad vi ved blev dette landbrug drevet til i hvert fald omkring 1960, måske lidt senere. Hvilestedgaard Damkultur anses som værende det første ørreddambrug i Danmark som anlagdes for egentlig produktion af ørred til konsum. Hans Peter Smidt Nissen, oprindeligt folkeskolelærer, anlagde dette første egentlige dambrug lidt vest for Kolding. Omkring et årti senere blev det andet fiskeri anlagt; Haugaard Fiskeri.

Parti af Haugaard Fiskeri omkring 1910; dengang var det et meget stort anlæg

Hans Peter Smidt Nissen 1853-1933

Hvilested Lystfiskersøer

Esbjergvej 338

DK-6000 Kolding

0045 40951916

0045 23317662

hvilested@hvilested.dk

Røget laks, ørred, makrel, sild og andre delikatesser hos Favstrup Fisk / Geräucherte Forellen, Lachs, Makrele, Hering und andere Delikatessen gibt es bei Favstrup Fisk / Smoked salmon, trout, mackerel, herring and other delicacies at Favstrup Fisk.

Hvilested Put and Take Kolding, Hvilested Put & Take, Angeln in Dänemark Kolding, Forellensee in Dänemark Kolding, Angelsee Kolding Dänemark, trout lake Denmark Kolding, fishing in Denmark, Hvilested Dambrug, fiskeri Kolding, ørredsø Kolding, Fiskehandel Kolding, Forellen kaufen Dänemark, overnatning Kolding, Ferien in Dänemark, Angelurlaub Dänemark Kolding, Übernachtung Kolding Dänemark, fiskesø Kolding,