Europæisk dyndsmerling, Misgurnus fossilis

Denne side er under konstruktion og vil omhandle fiskemesternes hobby med dyndsmerlingen.