Ferskvandsulken lægger sine æg i huler

Ferskvandsulken har yngelpleje; efter at æggene er lagt er hannen alene om at passe æggene

Hvidfinnet ferskvandsulk, Cottus gobio, han vogter æg i hule
Hvidfinnet ferskvandsulk, Cottus gobio, han vogter æg i hule