ISFUGL
Alcedo atthis
 
December 2012
Hvor jeg bor har vi den sjældne isfugl, Alcedo atthis.
Gennem et hul i et vindue har den fundet vej ind i min kælder og fået et godt øje til et akvarium med hundestejler
 
VIDEO med den akvarieinteresserede isfugl
(format 16:9     1280 x 720     2 min. 17 sek.     107 Mb.     samlet bithastighed: 6781 kbps)
Hvis videoen streamer noget svært skal du downloade den før du afspiller filen.
Hvis du har lyst til at brænde en dvd-video med filmen kan du downloade denne ISO-fil (155 Mb.)
Hvis du bruger Windows 7: Når du har hentet ISO-filen højreklikker du på den og vælger;
"Windows Brænd diskafbildning" el. "Brænd diskafbildning" (opsætning kan være forskellig)
Hvis du har Windows 7 behøves du ikke et ekstra program for at brænde ISO-filer.
 
Her fanger isfuglen en hundestejle
VIDEO   16:9   1280 x 720   66,5 Mb.   samlet bithastighed: 6811 kbps
ISO-fil (95,1 Mb.) hvis du vil brænde en DVD-video 
 
Isfuglen fanger en hundestejle (samme sekvens som ovenstående men fra en anden vinkel med et andet kamera)
VIDEO  16:9   1280 x 720   65,5 Mb.   samlet bithastighed: 6777 kbps
ISO-fil (92 Mb.) for DVD-video
 
Hundestejlen aflives og sluges er en specialudgave hvor jeg skærer tæt ind til fuglen. "Billedet" er derved blevet kunstigt forstørret.
(p. s.: nedsat billedkvalitet p. g. a. den kraftige beskæring)
VIDEO   55 sek.    1280 x 720    45 Mb.
Er du specielt interesseret i isfuglens motorik kan du se videoen i langsom gengivelse   3 min. 42 sek.   1280 x 720   179 Mb.
For at gøre det rigtig nørdet har jeg sat de to versioner sammen til én video   4 min. 35 sek.   1280 x 720   222 Mb.
Her er en ISO-fil (318 Mb.) med den sammensatte version hvis du vil lave en DVD-video
 
Den smukke fugl poserer for fotografen
Video   38 sek.   16:9   948 x 532   20,4 Mb.
 
9. december: Isfuglen er nu blevet rigtigt dygtig til fiskeriet i akvariet
VIDEO 1 min. 33 sek.  75 Mb.
VIDEO  1 min. 9 sek.  55,8 Mb.
 
10 december: Snip snap snude nu er den historie ude. Lige så isfuglen; jeg har lukket hullerne i vinduerne
så den kvikke isfugl ikke kan komme ind.
Det har været både sjovt og meget interessant men hvis jeg ikke stopper det nu er det kun et spørgsmål
om tid før fuglen ville få kig på mine andre akvarier; ret hurtigt ville den kunne udrydde mine andre fisk,
hvoraf en stor del er den sjældne almindelige smerling som jeg har haft i flere år. Dertil kommer grund-
lingen, den yderst sjældne og udryddelsestruede dyndsmerling, m. fl. Det ville være synd og skam at lade
fuglen gøre kål på flere års tidskrævende arbejde.
Isfuglen vil ikke lide nød i den kolde vinter. Jeg bor midt på et dambrug hvor vi tillader den snupper små
ørreder i dammene. Fuglens daglig flyverute går op ad bækken, lige bag min kælder med akvarier. Den
hører til og vi ville helt sikkert savne den hvis den en dag ikke mere var her.
 
14. december: Isfuglen har været inde igen. Fordi jeg ikke kunne dy mig og åbnede et hul igen; i håbet
om jeg måske lige kunne få en optagelse mere i kassen. Det blev kun til lidt med to forgæves dyk hvor
fuglen ikke fik bid. Og det er måske meget godt så jeg ikke "fik for meget blod på tanden".
Jeg tænkte mig om en ekstra gang:
Hvis jeg skulle fortsætte ville det betyde jeg skal sørge for der altid er fisk i akvariet til isfuglen. Dertil
ville komme et større arbejde med at afskærme mine andre akvarier så isfuglen ikke kan fiske i disse.
Og det var jo ikke lige meningen med mine akvarier der er ment til at skulle være så åbne som muligt så
der derved kommer naturlig føde i mine akvarier i form af insekter som lokkes til. Plus jeg ved nærmere
eftersyn kan se der i akvarier med årets smerling-yngel har været et større svind end ellers.
Fornuften må råde og pr. dato er der nu lukket af for den kvikke isfugl. En ganske klog beslutning som
jeg fik bekræftet af isfuglen selv: Jeg havde overset et lille hul i en rude som var skjult af et akvarium og
straks var fuglen indenfor igen. Med den ihærdighed isfuglen udviser for at ville komme ind kan man ikke
være i tvivl om jeg har været godt på vej til at miste rigtigt mange af mine akvariefisk.
For at der stadig kan lokkes insekter ind til mine akvarier skal der sættes noget grovmasket net op for
vinduerne inden jeg åbner hullerne igen.
 
Isfuglen rammer ikke plet hver gang, to dyk mislykkedes
VIDEO   1 min. 19 sek.   1280 x 720   64,4 Mb.
 
 
 
 

www.oerred.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

Kingfisher,Alcedo atthis, Eisvogel, isfugl,