Kærhede Dambrug
12. januar 2012
 
 
Foto: Bernt René Voss Grimm
Kærhede, et moderne dambrug. Løbende udbygget over flere år. I dag billeder fra den ældste sektion.
Torsdag 12. januar sorteredes regnbueørreder på et sorteringsanlæg;
sortering over valser, i tre størrelser, automatisk vejning inden fisken via rør føres til den ønskede dam.