DAMBRUG/AKVAKULTUR
Det danske ørrederhvervs begyndelse var for en stor dels vedkommende landmænd som trængte til en kærkommen og nødvendig ekstraindtægt. Allerede i slutningen af det 19.århundrede og starten af det 20. blev der udgivet små hæfter med råd og vejledning.
Andre og ældre ting omkring akvakultur vil også komme med på denne side. Jeg gør også brug af materiale fra andre lande.
 
1827 Andreas Casper Gudme: Anweisung zur Anlegung einer Teichfischerei und zur Fischzucht (Jeg har fundet den her)
Året efter udkom den danske udgave:
1828 Anviisning til et Damfiskeries Anlæg og til Fiskeavl (min egen scanning til PDF)
Den danske udgave fra Google bøger som er fundet her
 
W. F. G. Heins var efter alt at dømme den første her i landet som forsøgte sig med den kunstige udklækning af ørreder
 
1852 skriver Henrik Krøyer Nogle Bemærkninger om Fiskeriernes Fremme ved kunstig Befrugtning
 
1866 kommer Arthur Feddersen med nogen info: Den kunstige fiskeavl
 
24. september 1871 bringer Illustreret Tidende en artikel: Kunstig fiskeavl
 
1875 Max von dem Borne: Die Fischzucht. Jeg har fundet bogen her.
 
1878 Arthur Feddersens "Om anlæg af fiskedamme"
 
1880 Die Technik in der Künstlichen Fischzucht
 
M. V. D. Borne var kendt for sin store viden om dyrelivet. Han beskæftigede sig med mangt og meget. Bl.a. indførslen af fremmede arter. Det være sig fisk og
krebs m.m. I dag ved vi at dette ikke altid er så heldigt på længere sigt. Inden for akvakulturen, fiskeri, lystfiskeri var Borne, og er stadig et kendt navn.
1881 udgiver Arthur Feddersen et af Bornes værker på dansk. "FISKEAVLEN". Feddersen har bestræbt sig på at tilpasse bogen danske forhold.
 
1882 fortælles der i Tyskland allerede er 5 slags salmonider/laksefisk, indført fra USA. Læs mere her.
 
1894 skriver Feddersen "Fra en rejse i Tyskland" hvor han er rundt og se på akvakultur. 1897 skriver han "Gennemført damkultur". I bogen "Dan-
marks Natur" fra 1899 har han dette indlæg "Fiskeavl". Og samme år rejser han i Tyskland og Østrig. 1902 kommer artiklen "På jysk grund".
Arthur Frederik Feddersen har skrevet meget om akvakulturen i Danmark. Bl. a. i de første Ferskvandsfiskeriblade. 1906 dør han. Ferskvandsfiskeriforeningen
skriver dette eftermæle om ham.
 
Fischerei (künstliche Fischzucht: Gewinnung und Befruchtung der Eier).
Sider om kunstig befrugtning kopieret fra Meyers Konversationslexikon, 4. oplag 1885- 1892. Jeg har fundet siderne på denne adresse.
 
En dag kom Arthur Feddersen forbi Hvilestedgård hvor Hans Peter Smidt Nissen allerede forsøgte sig med udklækning af ørreder.
Uddrag fra Nissens erindringer
 
1893 SALMON OF THE PACIFIC COAST , meget om "laks på dåse"/konserves men også lidt om opdræt.
 
1897 The Rainbow trout. Uddrag fra United States Fisheries Commission Report 1897
 
Nyere damkulturs mål; Arthur Feddersen i Dansk Fiskeriforenings Medlemsblad nr. 41 1897
 
1899 Udklækningsanstalters forsyning med rogn i fredningstiden. En dambruger er uforvarende kommet på kant med loven.
 
1902 Fischerei und Fischzucht af professor Dr. Karl Eckstein
 
1903 Fish farming for pleasure and profit
 
For mere end 100 år siden, 1904, udkom fiskerikonsulent Fr. Jensen, Varde, med denne: "Fiskeopdræt som Bierhverv i Landbruget" (4,41 Mb. PDF)
En mindre udgave af samme fil (større kompression) 2,14 Mb. PDF. Klik her. 1905 kom fortsættelsen "Ferskvandsfiskeriet i landbruget".
 
1904 Anleitung zur Aufzucht von Forellen-Sömmerlingen als Besatzmaterial für die Gewässer der Schweiz. Verfasst von Prof. Dr. J. Heuscher.
 
1905 udgiver Hugo V. Madsen "Ørredopdræt i damme".
 
1906 udkommer "Regnbuelaksen som Ferskvandslaks". Det er forfatteren som kalder regnbueørreden for en "regnbuelaks / ferskvandslaks".
 
Walter Hein 1907 Zur Biologie der Forellenbrut II und III
 
1909 Die Fischzuchtanstalt und Fischwirtschaft Berneuchen
 
1912 har Chr. Løfting en artikel i Illustreret Tidende; "Ferskvandsfiskeri"
 
1912 Gunnar Gottberg: Fiskeristudier i Skandinavien, Tyskland og Østersøprovinserne
 
1912-1913 Fiske och Fiskevård (27 Mb.) er nok mere en håndbog for fiskere og lystfiskere men der er også sider om forskelligt opdræt.
 
1913 Fiskeri er et uddrag fra bogserien "Opfindelsernes bog".
Der er ikke så meget om akvakultur i denne. Der afsluttes dog med et afsnit om "fiskedyrkning".
 
1914 skriver C. V. Otterstrøm lidt om dambrug i Danmarks fauna; illustrerede haandbøger over den danske dyreverden.
 
1914 C. V. Otterstrøm med lidt om vore almindeligste ørreder
 
1924 Professor Dr. M. Plehn Praktikum der Fischkrankheiten (49,38 Mb.)
 
C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET
 
C. V. Otterstrøm skriver i 1948 om dambrugets begyndelse.
 
1949 er Erik Nyholm fra Hørbylunde Dambrug på studierejse i USA; Ørreddambrug i USA
 
1949 Praxis der Aufzucht von Forellenbesatzmaterial
 
1953 Börje Carlin Laxen och utbyggnaden av våra älvar
 
1955 Beretning fra det af fiskeriministeriet i 1948 nedsatte udvalg vedrørende oprettelse af et forsøgsdambrug (8,6 Mb.)
 
1955 Fodring af damørreder
 
Meddelelser fra Forsøgsdambruget
 
1957 Register over danske dambrug pr. 1. september 1957
 
At vi i dag verdenen over kan udklække æg af ørred og laks; producere kvalitetsfisk til konsum og levere fisk til naturgenopretningsprojekter er ikke kommet ud af den blå luft. Ihærdige mænds arbejde, forsøg og stædighed banede vejen for starten til det vi kan i dag. I artiklen "Den kunstige befrugtning og klækning i de sidste 200 år" fortæller C. V. Otterstrøm og Jørgen Dahl i 1958 på spændende vis om starten på dette pionerarbejde.
 
C. J. Rasmussen: Om udbredelsen af drejesyge og Egtvedvirus i dambrug i Skjern å's og Vejle å's vandområder samt hovedretningslinier for bekæmpelse
 
1960 E. Bertelsen og C. J. Rasmussen: En ny Åleteori
 
1961 C. J. Rasmussen: Die Bedeutung und die Aufgaben der dänischen Forellenteichwirtschaft
 
1963, Frank Bregnballe: Trout Culture in Denmark
 
En klassiker er C. J. Rasmussens Håndbog i ørredopdræt fra 1967.
Det har ikke været muligt at finde Rasmussens arvinger.
En kollega til Rasmussen udtaler han næppe kan tro at Rasmussen ville have haft noget imod jeg bruger bogen.
"Håndbog i ørredopdræt" udkom i 1967 og er udsolgt fra forlaget.
Pdf-filen er KUN til brug privat og må ikke danne grundlag for kommerciel publicering eller anden brug.
Bogen kan ikke udskrives og er låst mod udtræk og ændringer. Du kan downloade en kopi eller læse i den, online, her på dette websted.
 
De vigtigste ørredsygdomme
 
1969 er C. J. Rasmussen på rejse i Japan; "Indtryk fra en rejse i Japan"
 
1969 The Fresh Water Cultured Fish Industry of Japan
 
Frank Bregnballe: ØRREDOPDRÆT I DANMARK. Bragt med forfatterens tilladelse.
 
1977 A Method to Estimate the Growth Rate of Fishes, as a Function of Temperature and Feeding Level, Applied to Rainbow Trout
 
Fiskeopdræt 1 & 2
 
1996 Guldørreden, om Svend Papes fremavl af regnbueørreden.
 
2010 Opdræt af regnbueørred i Danmark   /   Farming of Freshwater Rainbow Trout in Denmark
 
I starten af det 21. århundrede er man nået et godt stykke ad vejen til det engang vil være muligt at opdrætte ålen i fangenskab.
For godt 100 år siden havde man lige fundet ud af den, med sikkerhed, ikke formere sig i ferskvand. Læs mere her i Ferskvandsfiskeribladet fra 1909.

www.runkebjerg.dk