Havørreden ved Kolding og omegn
  Oversigt  
 
Yngletiden; adfærd, gydebanker m. m.
 
Elfiskeri; undersøgelse og indsamling af avlsmateriale
Fra æg til den ny lille fisks første tid
 
Diverse omkring havørreden
Foto og video  
 
Hvis du vil se forskellige laks og ørreders yngleadfærd under vand og i klart vand kan jeg anbefale Manuel Esteve´s flotte optagelser. Du kan finde dem her.
Genopretningen af Vester Nebel å er af stor betydning for havørreden og den almene flora og fauna i og ved vandløbet. Se mere her
Aller Mølle; opstemningen (fisketrappe og overløb) er et problem for ørredens og andre arters mulighed for at komme højere op i vandløbet.
 
20 cm. Til foråret vil den smoltifisere og vandre mod havet. De fleste af Kolding fiskene er havgående; havørred.
Der er en lille bestand af standfisk; bækørred.
Hvad der får dem til at specialisere sig på det ene eller andet vil jeg her på runkebjerg ikke komme ind på. Det er noget af en videnskab.
Den geografiske beliggenhed er dog en faktor. F.eks. en sø hvorfra den ikke kan komme til fjorden/havet:
Der en bestand i Marielundssøen; det er så søørred. Men stadig samme art/species; Salmo trutta. Disse gyder i søens tilløb.
 
Efter mange års vandløbspleje og genopretning af bestanden er nedenfor viste fisk ikke den eneste af sin slags