Meddelelser fra Forsøgsdambruget
1. 1955 Forsøgsdambrugets virksomhed i 1955
 
2. 1956 Bekæmpelse af drejesyge med kalkkvælstof
 
9. 1958 Undersøgelse over effektiviteten af kalkkvælstof til bekæmpelse af drejesyge
 
28. 1967 Nogle årsager til ægdødelighed hos regnbueørred
Frank Bregnballe
 
47. 1972 Gul lever og E-vitamin
U. K. Eskildsen og Svein. O. Solberg
 
50. 1974 Sporing af kilder til forurening
Svein O. Solberg og J. J. Edens
 
55. 1975 Afprøvning af flammekaster til desinfektion af damme og svidning af græs
Johan Bruun De Neergaard
 
59. 1977 Vaccination af fisk
P. E. Vestergård Jørgensen
 
60. 1977 Ren ilt i ørredproduktionen?
Johan Bruun De Neergaard
 
61. Rundorme og deres bekæmpelse hos dambrugsfisk
Stig Christensen og Jon From
 
64. 1981 Kan fiskehejren overføre Egtved-virus?
Frank Bregnballe
 
65. 1982 Opdræt og strygning af moderfisk samt befrugtning af æg
Frank Bregnballe
 
66. 1982 Afskærmning af dambrug mod fiskehejrer
Frank Bregnballe
 
67. 1982 Nogle erfaringer vedrørende ørredproduktion i cirkelbassiner
Frank Bregnballe og Carsten Søndergaard
 
68. 1984 Varmebehandling og sterilitet hos ørreder. Del 1
Svein O. Solberg, Alfred Jokumsen og Viggo Hørlyck
 
69. 1985 Varmebehandling og sterilitet hos ørreder. Del 2
Svein O. Solberg, Alfred Jokumsen og Viggo Hørlyck
 
70. 1985 Dansk havopdræt af regnbueørreder - den historiske udvikling
Frank Bregnballe
 
71. 1985 Rotter og rottebekæmpelse ved dambrug
Torben Frode Jensen
 
73. 1986 Nogle problemer ved bedømmelse af ørredfoders kvalitet
Frank Bregnballe
 
75. 1989 Opdræt af regnbueørred-yngel Nr. 2. Bassinhuse og yngeldamme
Frank Bregnballe
 
77. 1989 Opdræt af regnbueørred-yngel Nr. 4. Fodring, sortering og salg
Frank Bregnballe
 
79. 1990 Ørredproduktion baseret udelukkende på hunner
Frank Bregnballe og Viggo Hørlyck
 
80. 1990 Ørredvækst i relation til forholdet mellem protein og fedt i foderet
Alfred Jokumsen og Niels Alsted
 
81. 1990 Opdræt af regnbueørred til konsum Nr.1. Vandkvalitet og daglig drift
Frank Bregnballe
 
82. 1992. Hvordan man modvirker indavl i moderfiskbestande
Frank Bregnballe
 
83. 1993 Ægudvikling og regulering af ægantallet i regnbueørred "Rognundersøgelsen 1992"
Frank Bregnballe og Per Aarup Jensen
 
84. 1994 Nye veje i yngelopdrættet
Frank Bregnballe, Nabil Karas og Ellen Lorenzen
 
85. 1994 Regnbueørredens alder ved kønsmodenhedens indtræden
Frank Bregnballe

 

www.runkebjerg.dk