Vandløb
Hvis videoerne på siden streamer svært skal du downloade filerne før du afspiller dem.
 
Vester Nebel å ved flom (højvande), 3. november 2012
Video     WMV     1280 x 720     39,7 Mb.
 
Stryget i Vester Nebel å nedstrøms vandindtaget for Hvilested Dambrug Store Fiskeri (Haugård Fiskeri), 26. oktober 2012
Video     WMV     1280 x 720     88,5 Mb.
 
19. oktober 2009: Udlægning af flere sten i det nye stryg i Vester Nebel å nedstrøms vandindtaget for Hvilested Dambrug.
De store sten er ikke tænkt som gydegrus men er for at skabe et jævnt fald som optimere fiskenes mulighed for opgang i åen.
Video     WMV     1280 x 720     37,2 Mb.
 
15. oktober 2009 Nyt stryg i Vester Nebel å nedstrøms vandindtaget for Hvilested Dambrug Store Fiskeri.
I stedet for et stemmeværk som besværliggør fiskenes opgang er et stryg under opføring. Stryget vil muliggøre fiskenes frie opgang i vandløbet
Video     WMV     1280 x 720     47,9 Mb.
 
5. oktober 2009 Nyt vandindtag for Hvilested Dambrug Store Fiskeri.
Video   WMV     1280 x 720  (  100 Mb.)     1920 x 1080  (205 mb.)
 
En af forårets nye ørredyngel i Borlev bæk. En vårfluelarve kravler forbi. 12. maj 2009.
Video     WMV     1920 x 1080     69 Mb.
 
Flere små ørreder i Borlev Bæk. Hvis det ikke var fordi man kiggede ekstra godt efter ville man ikke lige se dem når man går langs bækken
Video     WMV     1920 x 1080     46,5 Mb.
 
Vandstæren er vintergæst i Vester Nebel å, 8. januar 2006
Video     WMV     720 x 540     37,3 Mb.

 

 

www.runkebjerg.dk