Frihedslyst Dambrug
24. april 2005
 
Frihedslyst var omtrent lukket helt ned i 2005, der var lidt "hobby-drift" tilbage. Siden er det nedlagt. 2011 findes dammene dog endnu, men er ude af drift.
6. februar 2011: Jeg har til nu ment det skulle være i 1930erne bruget er anlagt. En samtale i dag siger dog 1943/1944; angivelsen er lidt "løs", men sandsynligvis mere præcis end det skulle være 1930erne. Det foregik med håndkraft og trillebør m. m. En plov med ét skær er efter sigende brugt for at løsne bunden i dammene. Man har så skovlet jord, sand og sten op på en slæde og trukket denne op ad dæmningen. Helt sikkert et slid som har givet sved på panden.
Frihedslyst er beliggende på Rolles Møllevej mellem Kolding og Lunderskov. Der har været flere dambrug ved vejen. De har hørt til nogle af de allerførste dambrug her i Danmark. Man kan finde spor af dem endnu, bl. a. kan man se rester af ørreddammene hvis man kører eller spadserer en tur ud af vejen.
For mange århundreder siden har der også været fiskedamme mellem Kolding og Lunderskov; det var munkene som drev disse og det har givetvis hoved-
sageligt været karper der blev holdt. Evt. sammen med andre fredfisk. Måske de endda har haft den velsmagende almindelige smerling i deres damme.
Denne lille fisk, smerlingen som kun findes ganske få steder i Danmark, lever lige netop på Kolding-egnen. I gammel litteratur læser man munke har holdt smerlingen sammen med karperne. Så hvorfor ikke også ved Kolding.