Salmo trutta
Små aggressive havørreder 4 -5 cm.
Nedenstående billeder viser små havørreder i mit akvarium. De er opdræt af Kolding- Vester Nebel å
stammens havørreder.
Selv små ørreder er meget aggressive og kæmper om pladsen. Går de for tæt vil en stor del af dem gå til grunde. Derfor er det bl. a. meget vigtigt der er nok af skjulesteder til dem eller noget de kan stå i læ af så synet af hinanden ikke stresser dem hele tiden. Ved ophjælpende udsætninger i naturen bruger man at for-
dele dem meget grundigt i vandløbene for at undgå en kollaps; for mange fisk på et lille område kan betyde
de udrydder hinanden. Enten ved at kæmpe sig til døde eller de æder hinanden.
De er på udkig efter føde hele tiden og finder gerne, under de rigtige forhold, en foretrukken plads at stå på.
I naturen kan man godt opleve at se ret mange nye små ørreder på et lille område. Er der nok af byttedyr er
det først og fremmest disse fiskene går efter. Men det betinger de fysiske forhold er i orden; skyggende planter og træer ved bredden, vegetation i selve vandløbet, sten, grus og sand m. m. som byder på gode skjul. Bliver man et stykke tid og iagttager dem kan man opleve det er lidt på skift de står ude i det frie vand på lur efter bytte.
"Ørreden er sin egen værste fjende" og er der ikke skjulsteder nok er den ligeledes et for let bytte for andre fisk eller fuglene ved vandløbene.
 
Som ørreden er god til at se insekter ved overfladen er den ligeledes specialist i at få øje på selv det mindste bytte på bunden.
 
Truende stilling: "kom ikke nærmere"
 
Fotograferet i sekundet før den største, til venstre, kommer i direkte nærkontakt med den mindre, til højre.
 
Denne lille "fyr" på under 4 cm. er endnu rimelig pæn. Den klarede sig dog ikke og døde senere, fuldstændig forreven og
ødelagt af de andres konstante angreb.
I et akvarium på en meter skal man være heldig hvis man ender op med at to ørreder kan trives side om side. I foråret 2010
havde jeg fire stk. i et 190 centimeters akvarium. De tre havde det fint mens den fjerde oftest måtte holde sig skjult. Da den
største nåede de ca. 8 cm. var de tre stærkeste dominerende i akvariet. Så meget at andre arter det meste af tiden var trængt sammen på et mørkt skjul bag en stor trærod; vores hjemlige ørred; Salmo trutta, går for at være et af de mest ag-
gressive salmonider overhovedet.
 
 
Ofte hænger de "på skrå i vandet", lurende efter bytte på overfladen.
 
Igen truende; "kom ikke nærmere"
 
Denne har klaret sig bedre end de fleste og er mere tyk og rund
 
 
 
Helt oppe under overfladen, på lur efter at et insekt kommer tæt nok på til at kunne fanges;
ørreder har et godt syn og reagerer på selv det mindste objekt.
Mine akvarier har ingen dækglas hvilket betyder fiskene har rig mulighed for at snuppe de insekter der måtte være.
 
 
 
 
 
Til venstre; rejste truende finner. Fisken til højre er på vej til at angribe
 
Ørreden øverst forsøger at undvige.
 
Godt at have et skjulested.
 
Se godt efter og bemærk at især bugfinnerne er lidt forrevne/flækkede i kanten. Det skyldes den evige kamp om pladsen.
 
Angriberen på vej til at bide fisken som den har fortrængt

 

 

Sea trout, Brown trout, Bachforelle, Meerforelle, havørred, bækørred, forel, ørred, Forelle, Forellen, Salmo trutta,