Bæklampretter i leg

Fotogalleri Videoer; bæklampretter i leg Forberedelse og optakt til legen
Bæklamprettens nye små larver
(link ikke aktivt, vær tålmodig)
tilbage til oversigten for lampretterne
 
Egentlig holdte jeg blot nogle bæklampretter i akvarie for måske at kunne
fotografere dem i ny og næ. En bekendt havde nævnt fotografier af bæk-
lampretten ville være af interesse. Et fotogalleri med flere album er på-
begyndt her .
Den lever et skjult liv nede i bundlaget. I naturen vil man oftest kun opleve
dem når de er blevet voksne og kommer frem i det  frie vand for at gyde
deres æg. Efter endt leg dør de.
Først deres sidste sensommer/efterår og vinter inden legen, udvikler de sig
til voksne bæklampretter. Som voksne tager de ingen føde til sig.
Og så den 11. marts 2008 ser jeg lampretterne lege i akvariet
Jeg havde ingen videooptager til rådighed og måtte nøjes med et lille
digitalkamera som optager.
Der er en luftpumpe som larmer og filterpumpens slanger skæmmer
billedet. Det må man leve med på disse mine allerførste videooptagelser
af bæklampretten i leg. Senere fik jeg lavet bedre optagelser. Nogle af
dem vil blive bragt her på oerred.dk
Den første legning i akvariet kan du se her:
(Video 15,5 Mb.  4 min. 4 sek.)
bæklampretten leger i akvariet
en spændende oplevelse
 
Før den egentlige leg med parringer bruger lam-
pretterne meget tid på at forberede legepladsen.
Her vises en han og en hun.
Den rognfyldte og meget tykke hun er let at
kende fra hannen.
Video  1 min. 1 sek. 16,08 Mb.
Flere eksempler med video og billeder kan
du finde her.
 
En del individer har leget siden starten. Og har deltaget i 3 uger, selv om de egentlig er udleget; i hvert fald nogle af hunnerne, så deltager de i legen alligevel. Det at hunnerne leger med selv om de egentlig er tømt for æg virker noget omsonst***. Men naturen har vel sin grunde. Jeg har intetsteds kunnet finde nogen forklaringer eller teorier angående denne adfærd.
Jeg oplever også en han, som er blevet bleg og gullig med tiden, der leger med. Om den stadig er i stand til at befrugte æg ved jeg intet om.
***Kilde; til at de udlegede hunner deltager:
"The feeding, breeding and population of the Brook lamprey", Björn Malmqvist 1982.
 
En video (85,94 Mb. 4 min. 18½ sek.) viser heftig aktivitet. Hvis du ser godt efter vil du bemærke den ovenfor omtalte
blege han. Og der kan ses nogle som er tynde og lidt falmede i farven. Videoen er optaget d. 1. april 2008 og der er kom-
met flere lampretter frem for at lege. Så det er et virvar af "nye og gamle" lampretter. Det går heftigt for sig i videoen. Mine
små ørreder holder sig til for at kunne snuppe nye og tidligere lagte æg som bliver hvirvlet op. Læg mærke til bundlaget så
ser du de allerede lagte æg.
Og selv bæklampretter kan klumrer i det;  videoen viser bl. a. det såmænd ikke er hver gang deres parringer lykkes
særlig godt.

 

under parringen er det hannen som holder hunnen fast
her suger hunnen sig fast til en større sten for at de begge ikke bliver drevet fremad af de kraftige bevægelser ved parringen
Videoeksempel   15 sek.   5,43 Mb.
 
og hvor mange æg hunnen afgiver pr. parring bestemmes af hannens styrke; hvor hårdt han kan klemme hunnen (kilde: Björn Malmqvist 1982)
 
Det kan se ud som et "rod" uden egentlig kontrol når en flok bæklampretter er i leg. Men indimellem sætter en hun sig til rette på f. eks. en
mindre sten. Her venter hun så på en han parrer sig med hende; læg mærke til hunnens bevægelser.
Den lille sten er noget af det mindste/den mindste "modvægt" der kræves for at parringen kan lykkes.
Er genstanden for lille ville deres kraftige bevægelser flytte dem væk fra legepladsen.
Er der ikke noget at holde fast på kan hannerne gøre hvad de vil; hunnerne vil ikke parre sig.
Altså: Bæklampretten stiller særlige krav til et givent vandløbs fysiske forhold.
VIDEO (WMR  720 x 404))  2 min.    26,5 Mb.
 
 
brook lamprey, Bachneunauge, lampret, Lampetra planeri, bæklampret,