oerred.dk
 
Domænet oerred.dk eksisterer ikke mere men, det som er, vil leve videre som en del af "Fiskemesterens hobby" på hvilested.dk og der vil være ting på oerred.dk som ikke fungerer; måske jeg lykkes med at få det rettet med tiden.

Kontakt Bernt René Voss Grimm

 
Ørred, forskellige arter
 
Almindelig smerling,
Barbatula barbatula
Pigsmerling, Cobitis taenia Dyndsmerling, Misgurnus fossilis
Bæklampret, Lampetra planeri Hork, Gymnocephalus cernuus Aborre, Perca fluviatilis
Trepigget hundestejle.
Gasterosteus aculeatus
Elritse, Phoxinus phoxinus Grundling, Gobio gobio Gedde, Esox lucius Solaborre, Lepomis gibbosus
Ål, Anguilla anguilla Knude, Lota lota Suder, Tinca tinca
Gærdesmutte
troglodytes troglodytes
Skalle, Rutilus rutilus Laks Stalling, Thymallus thymallus Isfugl, Alcedo atthis
"FISK", album med forskellige fisk
Finhval i Vejle Fjord
Juni 2010
Etroplus maculatus  
Regnløje, Leucaspius delineatus Båndgrundling, Pseudorasbora parva   Insekter, kryb og kravl m. m.
oerred.dk's fotogallerier  
Viden og rådgivning om fiskebestande
Fiskepleje.dk
diverse om fisk, vandløb, links, etc.
 
Videoarkiv
Krøyer: Danmarks fiske
Bind 1: 1838 - 1840 (37,43 Mb.)
Bind 2: 1843 - 1845 (42,99 Mb.)
Bind 3, første del: 1846 - 1853)
(35,16 Mb.)
Bind 3, anden del: 1852 - 1853
(29,25 Mb.)
Filerne er fundet her:
Bind 1 - Bind 2 - Bind 3, 1. del -
Bind 3, 2. del
Fischzucht Kemnitz
Opdræt af udryddelsestruede arter.
1852: Anviisning til kunstig Forplan-
else af Lax, Ørreder og Foreller
Vores små vandløb er særdeles vigtige for fisk, smådyr og planter
 
 
Du kan læse mere om det her
 
En mere end 200 år gammel bog om fisk. Klik på billedet for at åbne bogen (pdf 12,5 Mb.)
 
 
VIDEO     WMV    1280 x 720    24,7 Mb.
 
 
Dyndsmerling, Misgurnus fossilis
 
Vores hjemlige ørred, Salmo trutta, er en aggressiv fisk
 
Pigsmerling, Cobitis taenia
 
Bæklampret, Lampetra planeri. Moden hun i foråret
 
Knude, Lota lota
 
 
Kontakt Bernt René Voss Grimm
 
 
trout, rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, regnbueørred, Regenbogenforelle, havørred, bækørred, Salmo trutta, Salvelinus fontinalis,
kildeørred, tigerørred, Tigerforelle, Forellen, forel, Brown trout, Sea trout, Brook lamprey, Bachneunauge, Stone loach, spined loach, Steinbeisser,
foreller, Eel, Aal, Pike, Hecht, Barsch, Gudgeon, Ruffe, Kaulbarsch, Bachschmerle, Weather loach, fish, fisk, Fische, akvarium, Aquarium, fish tank,
Heimataquarium, Burbot, Quappe, Europäischer Schlammpeitzger, fisk, Fische, fishes, fish,