Almindelig smerling, Barbatula barbatula
 
 
Foto
 
Video
 
Links (side ikke aktiv)

 

Nogle få steder forefindes fine bestande af Almindelig smerling.
Ellers er smerlingen en meget sjælden fisk i Danmark. Og er en
af de arter som kræver særlig opmærksomhed og beskyttelse.
Jeg kan ikke bare dumpe ind hér og skrive en masse om smer-
lingen. Sådant kræver meget mere research. Men har fået lov at holde nogle eksemplarer i akvarium for iagttagelse og fotogra-fering. Jeg takker for levering af dem; ingen nævnt, ingen glemt.
Barbatula barbatula, 6 - 6,5 cm.
 
Mine egne smerlinger, opdrættet i akvarier Yngleadfærd/legetiden Den røde sandkasse med smerlinger
Han eller hun? Se billeder her   Diverse, noter, andet