Haugaard Fiskeri i nyere tid

Hvilested Dambrug er to fiskerier / dambrug beliggende tæt på hinanden. Det begyndte med det mindste af anlæggene; Hvilestedgaard Damkultur omkring 1894. Forud for dette var der også en slags damkultur på Hvilestedgaard; En landevejskro med små damme til opbevaring af havørred som brugtes på kroen. Senere de første forsøg med opdræt af ørred før anlæggelsen af det egentlige dambrug, Hvilestedgaard Damkultur, tog sin begyndelse.

Før dambrugsdriften og sideløbene dermed var der også et landbrug på Hvilestedgaard. Hvad vi ved blev dette landbrug drevet til i hvert fald omkring 1960, måske lidt senere. Hvilestedgaard Damkultur anses som værende det første ørreddambrug i Danmark som anlagdes for egentlig produktion af ørred til konsum. Hans Peter Smidt Nissen, oprindeligt folkeskolelærer, anlagde dette første egentlige dambrug lidt vest for Kolding. Omkring et årti senere blev det andet fiskeri anlagt; Haugaard Fiskeri.

Parti af Haugaard Fiskeri omkring 1910; dengang var det et meget stort anlæg

1953: Haugaard Fiskeri; Dammene midt i billedet og til højre i billedet er i dag lystfiskersøerne. Vejen med de enkelt stående træer er Esbjergvej (Odense Luftfoto / Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek).

Hans Peter Smidt Nissen 1853-1933

Peter Jøker fortæller om Hvilested Dambrugs begyndelse (Pdf 304 Kb.)

Tekst/kladde til et foredrag af Peter Jøker i Harte Forsamlingshus, 1. marts 2012.

Haugaard

Et stort fiskerianlæg ved Kolding

Manden der begyndte