Havørreder

Et af arbejderne på dambruget er vi laver havørreder som bruges til udsætningsprojekter hvor man søger at genetablerer havørreden i naturen. Det kan også være ophjælpning af allerede eksisterende bestande som har det svært af den ene eller anden grund.

Så vidt muligt avles der på vildfisk hvis afkom udsættes i de områder hvor de oprindeligt kom fra. Hvis dette ikke er muligt, bruges f.eks. fisk fra Kolding stammen som er en af de bestande i Danmark der er godkendt til formålet.


Her på Hvilested modtager vi æg (og sæd) fra forskellige lystfiskerforeninger som fanger og stryger havørreder fra deres lokale vande når de trækker op for at gyde. Æggene udlægges i et af vores klækkehuse hvor vi overtager pasningen af dem. Når de er halvårs fisk, eller smolt som er klar til at vandre ud i fjord og hav leveres de til tilbage til hvor de kom fra. En lille del udsættes også som små yngel.

Hvor det ikke er muligt for en forening at bruge egne vildfisk, eller der ikke kan skaffes nok, bruges fisk fra Kolding stammen til at starte op med eller til at supplerer med. Begynder en bestand at komme så meget på fode der er en stor nok opgang af nu vilde havørreder vil man, så vidt muligt, begynde at bruge disse som avlsfisk.


Jeg forsøger at beskrive det lidt enkelt for det er i virkeligheden et større administrativt arbejde der ligger bagved: Foreningerne er i tæt kontakt med konsulenterne på DTU Aqua omkring det at lave udsætningsplaner; hvor der kan eller skal gøres en ekstra indsats og hvor det måske ikke er nødvendigt længere eller ikke er nødvendigt i samme omfang. Med nogle års mellemrum undersøges effekten af arbejdet.


Andre dambrug arbejder også med havørreder. Du kan finde den bedste information om hvad det hele drejer sig om på fiskepleje.dk som formidler viden om hvordan man genskaber naturlige fiskebestande; og det er selvfølgelig ikke kun havørreden man søger at bevarer for fremtiden.


Meget skal spille sammen for der kan ske forbedringer, bl.a. det at der er en god biodiversitet. ”Fiskenes krav til vandløbenes fysiske forhold” er noget meget vigtigt som spiller ind; det nytter jo f.eks. ikke noget at sætte fisk ud i et vandløb hvis dette ikke byder på gode overlevelses muligheder.


Det bedst tænkelige resultat for arbejdet ville være man en dag kunne sige der ikke længere er brug for at lave havørreder i akvakultur; at vandløbene passede sig selv ……. o. s. v.

Halvårs havørreder udsættes i et vandløb ved Køge; Arbejdet med den grundige fordeling af de små havørreder er dybt afhængigt af frivillige fra foreningerne eller interesserede som tilmelder sig for at hjælpe til.

Havørred-smolt udsættes i Tude å.

Fiskene er i deres såkaldte smolt-vindue som er en periode hvor de er i stand til at skifte fra et liv i ferskvand til et liv i saltvand. Udsætningen sker nær vandløbets udmunding hvorefter de drifter ud i fjorden eller havet.