Regnbueørreden er oprindeligt en amerikaner og den har i dag det latinske navn Oncorhynchus mykiss.

Den blev indført til Europa først i 1880'erne; oplysningerne jeg finder kan svinge med et par år.

Regnbueørred 1881, sandsynligvis ungfisk
IMG_9720_Regnbueoerred
_BRV6650_web
Regnbueørred. Farvetegning på ryggen #
IMG_3498_RainbowTrout
Regnbueørred. Alaska rainbow trout. Adult female. USA 1906
Regnbueørred, ca. 5,5 cm #
IMG_9670_Regnbueoerred_Aeg_247daggrader
CRW_2954_RainbowTrout_EggSameDayAsHatching
IMG_0686_TwoRainbowTrout
31Oktber2016_IMG_3319

Regnbueørreden stammer fra Nordamerika og i 1882 blev dens æg for første gang indført til Europa.

Det var på en klækkeanstalt som hed Hüningen (Etablissement de Pisciculture de Huningue), i Alsace, nær Rhinen de allerførste regnbueørreder i Europa blev udklækket.


Transporten af æg til Europa må jo dengang være foregået med skib og du spørger dig måske hvordan æggene kunne overleve det; når æggene er såkaldte øjenæg tåler de ret hårdhændet håndtering og de kan overleve blot de konstant holdes fugtigt. De har sandsynligvis været pakket i bakker sat ned i lukkede, men ikke lufttætte kasser. Måske som det er beskrevet i kapitlet ”Packing eggs for shipment” i denne rapport.

øjenæg

Tegningen (Plate 20) er fra beskrivelsen af regnbueørreden i United States Fisheries Report 1897 og er en af de ældste beskrivelser af regnbueørreden jeg har fundet.


Du kan læse den gamle beskrivelse her.

Og lad dig ikke forvirrer af det latinske navn regnbueørreden havde den gang; mange arter har skiftet latinske navne gennem tiderne.

Dertil kommer der er flere forskellige slags regnbueørreder som forekommer naturligt i naturen; det er en større videnskab at hitte rede i dem. Og der er også de fremavlede kulturformer; en af disse ser du hos os: Guldørreden. Der findes også en naturligt forekommende guldørred; Golden trout.

"Rainbow Trout - Challenges and Solutions"; heri fortælles om hvorfra den regnbueørred der blev introduceret til akvakulturer, i Danmark og mange andre lande, sidst i det 19. århundrede stammer fra.

Øverst på side 2 nævnes Danmark.

Man mener den regnbueørred, som i dag er spredt ud over hele verdenen sandsynligvis stammer fra McCloud River i Californien. I hvert fald når det drejer som om den tidligste introduktion af regnbueørreden til lande uden for Amerika.

Billede, 1881, af en ung regnbueørred fra McCloud River

1875; klækkehus med små damme, bygget op i sten. Det er Baird Station Hatchery ved McCloud river i Californien.

Klik på billedet for større visning: Til højre ses en rende i træ som brugtes til at lede vandet fra floden ind til klækkehuset og de små damme.

“”What Is a Rainbow Trout?” er en artikel fra 2002 som fortæller om regnbueørredens latinske navne gennem tiderne. Ligeledes kan man igen læse det er mest sandsynligt det begyndte med det var ørreder fra McCloud River som er ophavet til de regnbuer som blev distribueret til lande uden for Amerika, altså deres æg blev med skib fragtet til andre lande. Derudover er der andre informationer og en bekræftelse af man i Danmark, allerede i 1890’erne, begyndte at producere regnbueørreden til konsum.

Regnbueørred, omkring 20 cm.

Klimaforandringer m.m. gør det i dag er ved at blive temmelig varmt for regnbueørreden, på i hvert fald nogle af dens oprindelige levesteder.

I videoen fortælles om problemet men du kan også få et indtryk af hvordan det ser ud hvor vilde regnbueørreder lever.