Kildeørred

Latin: Salvelinus fontinalis

Engelsk: Brook trout

Naturligt udbredelses område: Det nordøstlige USA og østlige Canada.


Som nævnt i teksten om kildeørreden på siden Fiskene snakker vi om den amerikanske kildeørred som blev indført til Europa i 1876, når det gælder dambrug i Danmark. Om den europæiske slægtning sidenhen er indført på nogle danske dambrug ved jeg ikke noget om.


Kildeørreden var allerede velkendt af de tidligste dambrugere i Danmark og flere avlede allerede på den for godt hundrede år siden. For Hvilested Dambrugs vedkommende finder jeg den allerede omtalt omkring 1904; da havde vi den i damme på vores Lille Fiskeri; Oprindeligt hed dette fiskeri Hvilestedgaard Damkultur.

Modsat en stor del af de andre ørredarter tåler kildeørreden ikke af komme i saltvand.

Jeg vil mene den kræver lidt mere plads, end f.eks. regnbueørreden, at vokse på for at opnå en pæn størrelse inden for rimelig tid. Hvis man ikke tilgodeser, dette kan det ske man bøvler med et hold kildeørreder der ikke rigtigt kommer op i størrelse. Når man så deler den ud på flere damme, kommer der hurtigt mere gang i væksten igen. Det skal selvfølgelig gøres i god tid for ikke at ende op med at have små gamle fisk. Mit indtryk er kildeørreden ikke har nær en så lang levetid som f.eks. regnbueørreden der sagtens kan blive 10 år.

Det er så lige hvad jeg synes (fiskemesteren); der er givetvis forskellige erfaringer fra dambrug til dambrug.

THE SPECKLED BROOK TROUT er en lystfiskerbog fra 1902 omhandlende fiskeri efter kildeørreden.

U. S. Fish & Wildlife Service's beskrivelse af kildeørreden.

De fortæller så godt nok nogle af dem kan være tilpasset at være i saltvand i nogle måneder men dog aldrig mere end nogle få kilometer fra den ferske flods munding. Der kan man bare se; de er ikke helt som jeg har fået fortalt 😊;

Nogle individer kan altså have en speciel tilpasning, når vi snakker kildeørreden under naturlige forhold. Jeg ved dog man kan komme grueligt galt afsted hvis man tager vores dambrugs kildeørreder og udsætter dem i saltvand.

Fiskene læser ikke hvad vi skriver om dem så der vil altid være noget vi ikke kan vide med sikkerhed.

i "U.S.F.C. report 1897" fortælles om kildeørreden, opdræt m . m.

Stor og moden kildeørred hun lige før den skal stryges for æg.