Guldørreden er resultatet af at to slags regnbueørreder er blevet krydset med hinanden i et helt bestemt krydsningsforhold som er afgørende for resultatet; Donaldson- og Kamloops regnbueørred.

I hvert fald for den danske guldørreds vedkommende skal æren for det store arbejde tildeles Svend Pape som lavede den på Purhus Dambrug. Du kan læse lidt om Svend Pape her.

Der findes flere farvevarianter; citrongule til orange.

I dag er varianterne / stammerne så renavlede man uden videre kan lave flere fisk på dem.

Blander man dem med almindelige regnbueørreder igen kan man få et hold fisk som indeholder både almindelige regnbuer af udseende og endnu flere farvevarianter. De kan f. eks. blive lidt henad noget bronzefarvede / svagt brunlige.

Guldørreden er stadig klassificeret som en regnbueørred; Oncorhynchus mykiss, men altså en kulturform, eller en forædling om man vil, af regnbueørreden.

Det er ikke usandsynligt man stadig arbejder på at forfine guldørreden, men her på Hvilesteds beskrivelse holder jeg mig til det grundlæggende ophav for den flotte fisk; Donaldson- og Kamloops regnbueørrederne.

Se f.eks. Kamloops regnbuer her. Og noget beskrivende om Donaldson ørrederne kan du se her.

I naturen findes der vilde guldørreder, men de har  intet at gøre med den kulturform du ser i put & take søer. Herunder kan du se en video visende fiskeri efter vilde guldørreder; de hedder Golden trout og er meget nært beslægtet med den almindelige regnbueørred, men stadigvæk en anden art.